מבצע
  • Custom Burlap Kippah - Customer's Product with price 2600.00 ID QYwNJPSvaxFxMLRU_F42DFya

Custom Burlap Kippah - Customer's Product with price 2600.00 ID QYwNJPSvaxFxMLRU_F42DFya

  • 20.00 ש"ח
  • - -20.00 ש"ח
SKU
► BURLAP QTY/KLIPS - Add 2 Klips Built-In » בחר כמות ₪20 (orders of 120+) (20)
► Size-מידה - SIZE » מידה SMALL - 15CM / 6.0 IN
► Front-חזית הכיפה - Personalization» התאמה אישית Logo-לוגו
► Front-חזית הכיפה - Upload Logo-העלה תמונה https://storage.googleapis.com/custom-product-builder/27300397098/orders/klipped-kippahs-il-4481847951402-j9J85IpdOuxHUv-Vt1DFh0pJ.png
► Front-חזית הכיפה - All Panels Same Color » כל הפאנלים באותו צבע Yes-כן
► Front-חזית הכיפה - Color Swatches »דגימות צבע Blue
► Front-חזית הכיפה - Stitch» תפירה Red
► Back-פאנל אחורי - All Panels Same Color » כל הפאנלים באותו צבע No-לא
► Back-פאנל אחורי - Top Panel » פאנל קדמי Navy
► Back-פאנל אחורי - Bottom Panel » פאנל אחורי Navy
► Back-פאנל אחורי - Right Panel » פאנל ימני Gray
► Back-פאנל אחורי - Left Panel » פאנל שמאלי Gray
► Back-פאנל אחורי - Personalization (Optional) » התאמה אישית Direct Print-הדפסה ישירה
► Back-פאנל אחורי - Font Color » צבע גופן White
► Back-פאנל אחורי - Fonts » גופן Arial
► Back-פאנל אחורי - Line 1 Yehuda Aryeh Youngerwood
► Back-פאנל אחורי - Line 2 יהודה אריה
► Back-פאנל אחורי - Line 3 January 2021
► Back-פאנל אחורי - Line 4 ירושלים
configId QYwNJPSvaxFxMLRU_F42DFya
productUrl https://klippedkippahs.co.il/collections/all/products/custom-burlap-kippah-1
_image https://storage.googleapis.com/custom-product-builder/27300397098/orders/klipped-kippahs-il-4481847951402-WuZ4Qo169NN-bbtaTv555BWb.png