מבצע
  • Custom Masks - Customer's Product with price 500.00 ID Xl1545B9RR0HtQSbZuIfrr-q

Custom Masks - Customer's Product with price 500.00 ID Xl1545B9RR0HtQSbZuIfrr-q

  • 10.00 ש"ח
  • - -10.00 ש"ח
SKU
► MASK QTY-כמות מסכות - Select qty. » בחר כמות ₪10 (orders of 50+) (10)
► Front - Step 1: Choose Fabric » בחר בד MESH
► BANDS-רצועות - Band Color » Black
configId Xl1545B9RR0HtQSbZuIfrr-q
productUrl https://klippedkippahs.co.il/products/custom-masks
_image https://storage.googleapis.com/custom-product-builder/27300397098/orders/klipped-kippahs-il-4466045026346-jaxe0HwLupy1rQhqjF-WTrEJ.png