מבצע
  • Custom T-Shirt Kippah - Customer's Product with price 1500.00

Custom T-Shirt Kippah - Customer's Product with price 1500.00

  • 1,500.00 ש"ח
  • - -1,500.00 ש"ח
SKU
► T-SHIRT QTY/KLIPS - Classic Silver Clips » סיכות קלאסיות ₪23 (orders of 60+ Silver Clips) (23)
► Size-מידה - Size-מידה X-SMALL - 14CM / 5.65 IN
► Front-חזית הכיפה - All Panels Same Color » כל הפאנלים באותו צבע Yes-כן
► Front-חזית הכיפה - Double Stitch (Optional)» תפירה כפולה Burgundy (2)
► Back-פאנל אחורי - All Panels Same Color » כל הפאנלים באותו צבע No-לא
► Back-פאנל אחורי - Top Panel » פאנל קדמי Black
► Back-פאנל אחורי - Bottom Panel » פאנל אחורי Yellow
configId ul8fwBjv88ZwtAkOedgAARp_
productUrl https://klippedkippahs.co.il/products/custom-t-shirt-kippah
_image https://storage.googleapis.com/custom-product-builder/27300397098/orders/klipped-kippahs-il-4466114396202-8lNgTLjS-oSwlUvfFNYWonar.png